Quản lý vòng vốn và kiểm soát chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

Spread the love

Quản lý vòng vốn cho phép bộ phận công nghệ thông tin cải tiến quản trị, giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng dịch vụ một cách hiệu quả.

Nếu không có đầu tư vào quản lý vòng vốn thì không có cách nào bạn có thể trả lời một cách đáng tin cậy các câu hỏi về các tài sản của tổ chức của mình.

Trên hết, việc quản lý vòng vốn sẽ giúp cho bạn:

  1. Quản lý chi phí

Quản lý tài sản cung cấp cho tổ chức thông tin về cách thức các quỹ được đầu tư và các khoản đầu tư này đang hoạt động như thế nào.

quan-ly-rui-ro

Điều này không chỉ giúp đỡ trong việc điều hành các dự án hiện tại mà còn khiến cho các dự án mới chạy dễ dàng hơn.

Các tổ chức có thể sử dụng thông tin này để cải thiện tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng cách liên tục giảm chi phí vốn phát sinh trong suốt vòng đời của công ty.

Hơn nữa, quản lý vòng vốn cho phép các nhà quản lý có cách tiếp cận tập trung vào dịch vụ cho các quyết định quản lý có thể dẫn đến tiết kiệm thêm bằng cách giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn các dịch vụ có giá trị thấp.

  1. Cải thiện quản trị

Bằng cách quản lý vòng vốn, một tổ chức có thể tăng cường quản trị tài sản thông qua cơ chế quản lý và kiểm soát chung trong tất cả các lĩnh vực.

quan-tri

Ví dụ, các tổ chức có thể sử dụng bộ thông tin tích hợp và cơ sở dữ liệu nhất quán để ra quyết định về đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc thu hồi.

Vì cơ sở hạ tầng là nền tảng cho các kế hoạch, điều quan trọng là phải có kho tài sản phản ánh khả năng hiện tại của tài sản để cho phép dự án trong tương lai hoặc hỗ trợ hợp nhất và giảm chi phí.

Nhờ vào việc quản lý vòng vốn mà khi Chọn kho bãi chứa hàng: những điều cần lưu ý sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức hơn rất nhiều.

  1. Giảm nhẹ rủi ro

Một trong những lợi ích chính của quản lý vòng vốn được tối ưu hóa là cải tiến quản lý rủi ro khi nó theo dõi tài sản trong toàn bộ vòng đời của chúng (bao gồm tạo, mua, sử dụng, bảo trì và dỡ bỏ và / hoặc thải bỏ).

rui-ro

Bằng cách hiểu được trạng thái của một tài sản, tổ chức có thể điều phối nhiều quy trình, chẳng hạn như kiểm tra việc sử dụng để lên kế hoạch năng suất hoặc xóa bỏ các dữ liệu bí mật trước khi xử lý tài sản.

Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro về bảo mật dữ liệu mà còn tránh được khoản phí do các nhà cung cấp dịch vụ xử lý tài sản thu phí xử lý tài sản cuối cùng trong đời.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *