Các loại hình doanh nghiệp

Spread the love

Doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam khá đa dạng, vì vậy để lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với thực tế và định hướng phát triển là điều quan trọng đối với chủ doanh nghiệp.

Ví dụ như bạn kinh doanh bất động sản, bạn tập trung vào lĩnh vực mua bán nhà đất, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm mua nhà quận 7 vậy loại hình doanh nghiệp nào sẽ phù hợp? Cùng tham khảo những loại hình doanh nghiệp dưới đây nhé

1. Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp nhà nước sở hữu hoàn toàn vốn điều lệ, vốn cổ phần hoặc vốn góp dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên.

Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế có pháp nhân và bình đẳng như những doanh nghiệp khác.

2. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đứng ra đại diện, làm vủ, bỏ vốn, có văn phòng đại diện. Thông thường chủ doanh nghiệp sẽ đứng ra quản lý doanh nghiệp của mình nhưng trong nhiều trường hợp họ có thể thuê người khác.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì vậy chủ doanh nghiệp sẽ tự chịu rủi ro và trách nhiệm về các khoản nợ bằng chính tài sản của công ty và của mình.

Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Là doanh nghiệp không quá 50 thành viên góp vốn, có tư cách pháp nhân và được nhà nước công nhận. Không có quyền phát hành cổ phiếu

Khác với doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn là hai thực thể riêng biệt. Vì vậy những khoảng nợ chỉ có phạm vi trong giới hạn tài sản của công ty.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đối với loại công ty này do một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ đối với công ty.

Cơ cấu tổ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và giám đốc hoặc chủ tịch và giám đốc.

Công ty TNHH Một thành viên
Công ty TNHH Một thành viên

5. Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ của các công ty được chia thành từng phần khác nhau gọi là cổ phần. Với mỗi cổ đông sẽ sở hữu một lượng cổ phần tùy vào khả năng của mình.

Cơ cấu của công ty cổ phần là: Đại Hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc.

 

Cần thông tin về doanh nghiệp vận chuyển hàng nhanh chóng? Tham khảo tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *