5 phòng ban cần thiết trong công ty

Spread the love

Tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt về quy mô hoạt động, cần một số loại cơ cấu tổ chức hoạt động tốt.

Cho dù công ty bạn đang kinh doanh về sản phẩm hay dịch vụ, 5 phòng ban dưới đây là nhân tố chính cho hoạt động của công ty.

  1. Hành chính & quản trị

Giám đốc điều hành, cũng gọi là chủ tịch công ty, và bất kỳ nhà quản lý khác tham gia vào việc ra quyết định cho công ty là một bộ phận của bộ phận hành chính.

phong-hanh-chinh

Các doanh nghiệp cần các nhà quản lý để giám sát nhân viên và thực hiện các chỉ thị của công ty do tổng thống tạo ra. Các nhà quản lý cũng thường phỏng vấn và thuê nhân viên mới cho công ty.

  1. Kế toán

Tất cả các khoản thu nhập, chi phí và vốn cổ phần của công ty đều được bộ phận kế toán theo dõi và báo cáo cho Sở Thuế Vụ vào cuối năm tài chính của công ty.

phong-ke-toan

Phòng kế toán cũng theo dõi các khoản phải trả để tất cả khách hàng được thanh toán các dịch vụ hoặc sản phẩm.

Các kế toán viên thường chuẩn bị các báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sổ cái và bảng cân đối kế toán cho công ty.

  1. Tiếp thị và quảng cáo

Phòng tiếp thị và quảng cáo cho một doanh nghiệp chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm đóng gói, giá cả, và các tài liệu sáng tạo để thông tin cho khách hàng tiềm năng của các dịch vụ của công ty.

phong-tiep-thi

Ngoài ra, Sở có thể tiến hành nghiên cứu để tìm ra nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ: phòng tiếp thị và quảng cáo của một công ty đồng hồ trước khi tung ra thị trường sản phẩm đồng hồ mới thì cần có bài viết 2 mẫu đồng hồ hot nhất hiện nay.

  1. Sản xuất

Bộ phận sản xuất đặt hàng tồn kho cho sản xuất khi cần thiết, đáp ứng các đơn đặt hàng sản xuất được chỉ định bởi ban quản lý và phối hợp với bộ phận tiếp thị và quảng cáo để thay đổi sản phẩm.

phong-san-xuat

Ví dụ: nếu công ty của bạn xây dựng guitar điện, bạn cần một bộ phận sản xuất và nhân viên chỉ tập trung vào sản xuất guitar của bạn.

  1. Bán hàng

Các phòng kinh doanh là cần thiết trong các công ty bán các mặt hàng bán lẻ hoặc bán buôn cho các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng khác.

phong-ban-hang

Các phòng kinh doanh phối hợp lực lượng bán hàng của họ để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đạt được các mục tiêu doanh thu cụ thể và quảng bá sản phẩm mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *